Versuri > 예성 (YESUNG)

Versuri YESUNG 예성 ‘Pink Magic’ lyrics

Pink Magi versuri 예성 (YESUNG)

팝콘같이 하얀 구름들 사이
So beautiful 네가 떠다니고
핑크빛 꽃잎들 사이
또 조용히 다가와 내게 번진 너

너라는 안경을 썼나
세상이 너로만 보여

It’s like a magic feel
나 너를 만나고 달라져 가
You make me pink all day
내 모든 매일이 물들어 가
넌 마치 Pink magic

Cause you’re my pink magic
Cause you’re my pink magic

한 번도 만나본 적 없는 Color
온 거리가 너만 차오르고
빨간 차에 시동 걸어 versuri.us
Just come with me 너와 달리고 싶어

흑백인 나의 하루에
너라는 눈부신 Rainbow

It’s like a magic feel
나 너를 만나고 달라져 가
You make me pink all day
내 모든 매일이 물들어 가
넌 마치 Pink magic

Cause you’re my pink magic
Cause you’re my pink magic

You’re like a magic feel
나 너를 만난 건 기적인 걸
You’re like a magic dream
네 모든 세상이 꿈만 같아
So I’m in love all day
내 모든 세상이 다 빛이 나

It’s like a magic feel
나 너를 만나고 달라져 가
You make me pink all day
내 모든 매일이 물들어 가
넌 마치 Pink magic

Cause you’re my pink magic
Cause you’re my pink magic

Cause you’re my pink magic

Pink Magi lyrics ♪ tiktok clean Letra de la canción Pink Magi ♪ Versuri Pink Magi

Vezi si alte versuri de la 예성 (YESUNG):

Versuri 예성 (YESUNG) X 범키 (BUMKEY) – Carpet

Versuri 예성 (YESUNG) X 청하 – Whatcha Doin’ (지금 어디야?) (english)

Versuri 예성 (YESUNG) X 청하 – Whatcha Doin (지금 어디야?)