« Versuri มนต์แคน แก่นคูน Lyrics »

รถไฟรางคู่ – มนต์แคน แก่นคูน
อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก – มนต์แคน แก่นคูน
อ้ายฮักเขาตอนเจ้าบ่ฮัก – มนต์แคน แก่นคูน