« Versuri Fara Zahar Lyrics »

Fara Zahar – Fluier a paguba
Fara Zahar – Amintire cu hamsii
Fara Zahar – Culca-te gazda
Fara Zahar – KILOBITA MEA
Fara Zahar – O, cal frumos!
Fara Zahar – Mainile Sus
Fara Zahar – D’la munte