Versuri > Taylor Swift

Versuri Taylor Swift – Look What You Made Me Do (Chinese) lyrics

Look What You Made Me Do in Chinese versuri Taylor Swift

我不喜歡你的小遊戲
不喜歡你傾斜的舞台
你讓我玩的角色
傻瓜不,我不喜歡你
我不喜歡你完美的犯罪
當你說謊時,你怎麼笑
你說槍是我的
不,不,我不喜歡你

但是我變得越來越聰明,我越來越難在時間的刻薄中
親愛的我從死裡復活,我一直在做
我有一個名單,你的名字是紅色的
我檢查一次,然後我檢查了兩次哦

哦,看看你讓我做了什麼
看看你讓我做了什麼
看看你剛才讓我做什麼
看看你剛剛做了什麼
哦,看看你讓我做了什麼
看看你讓我做了什麼
看看你剛才讓我做什麼
看看你剛才讓我做什麼

我不喜歡你的王國鑰匙
他們曾經屬於我
你問我一個睡覺的地方
把我鎖住了,扔了一頓盛宴(什麼?)
世界在另一天又一場戲劇戲劇
但不是因為我不是我所有,我想到的是因果
然後世界繼續前進,但有一件事是肯定的
也許我有我的,但你們都會得到你的

但是我變得越來越聰明,我越來越難在時間的刻薄中
親愛的我從死裡復活,我一直在做
我有一個名單,你的名字是紅色的
我檢查一次,然後我檢查了兩次哦

哦,看看你讓我做了什麼
看看你讓我做了什麼
看看你剛才讓我做什麼
看看你剛剛做了什麼
哦,看看你讓我做了什麼
看看你讓我做了什麼
看看你剛才讓我做什麼
看看你剛才讓我做什麼

我不相信沒有人,沒有人相信我
我將成為你夢寐以求的演員
我不相信沒有人,沒有人相信我
我將成為你夢寐以求的演員
我不相信沒有人,沒有人相信我
我將成為你夢寐以求的演員
我不相信沒有人,沒有人相信我
我將成為你夢寐以求的演員
(看你做我做什麼)
(看你做我做什麼)
對不起,老泰勒現在不能來電話了。
為什麼,哦,因為她死了

哦,看看你讓我做了什麼
看看你讓我做了什麼
看看你剛才讓我做什麼
看看你剛剛做了什麼
哦,看看你讓我做了什麼
看看你讓我做了什麼
看看你剛才讓我做什麼
看看你剛才讓我做什麼

Wǒ bù xǐhuān nǐ de xiǎo yóuxì
bù xǐhuān nǐ qīngxié de wǔtái
nǐ ràng wǒ wán de juésè
shǎguā bù, wǒ bù xǐhuān nǐ
wǒ bù xǐhuān nǐ wánměi de fànzuì
dāng nǐ shuōhuǎng shí, nǐ zěnme xiào
nǐ shuō qiāng shì wǒ de
bù, bù, wǒ bù xǐhuān nǐ

dànshì wǒ biàn dé yuè lái yuè cōngmíng, wǒ yuè lái yuè nán zài shíjiān de kèbó zhōng
qīn’ài de wǒ cóng sǐ lǐ fùhuó, wǒ yīzhí zài zuò
wǒ yǒuyīgè míngdān, nǐ de míngzì shì hóngsè de
wǒ jiǎnchá yīcì, ránhòu wǒ jiǎnchále liǎng cì ó

ó, kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme
kàn kàn nǐ gānggāng zuòle shénme
ó, kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme

wǒ bù xǐhuān nǐ de wángguó yàoshi
tāmen céngjīng shǔyú wǒ
nǐ wèn wǒ yīgè shuìjiào dì dìfāng
bǎ wǒ suǒ zhùle, rēngle yī dùn shèngyàn (shénme?)
Shìjiè zài lìng yītiān yòu yīchǎng xìjù xìjù
dàn bùshì yīnwèi wǒ bùshì wǒ suǒyǒu, wǒ xiǎngdào de shì yīnguǒ
ránhòu shìjiè jìxù qiánjìn, dàn yǒu yī jiàn shì shì kěndìng de
yěxǔ wǒ yǒu wǒ de, dàn nǐmen dūhuì dédào nǐ de

dànshì wǒ biàn dé yuè lái yuè cōngmíng, wǒ yuè lái yuè nán zài shíjiān de kèbó zhōng
qīn’ài de wǒ cóng sǐ lǐ fùhuó, wǒ yīzhí zài zuò
wǒ yǒu yīgè míngdān, nǐ de míngzì shì hóngsè de
wǒ jiǎnchá yīcì, ránhòu wǒ jiǎnchále liǎng cì ó

ó, kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme
kàn kàn nǐ gānggāng zuòle shénme
ó, kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme

wǒ bù xiāngxìn méiyǒu rén, méiyǒu rén xiāngxìn wǒ
wǒ jiāng chéngwéi nǐ mèngmèiyǐqiú de yǎnyuán
wǒ bù xiāngxìn méiyǒu rén, méiyǒu rén xiāngxìn wǒ
wǒ jiāng chéngwéi nǐ mèngmèiyǐqiú de yǎnyuán
wǒ bù xiāngxìn méiyǒu rén, méiyǒu rén xiāngxìn wǒ
wǒ jiāng chéngwéi nǐ mèngmèiyǐqiú de yǎnyuán
wǒ bù xiāngxìn méiyǒu rén, méiyǒu rén xiāngxìn wǒ
wǒ jiāng chéngwéi nǐ mèngmèiyǐqiú de yǎnyuán
(kàn nǐ zuò wǒ zuò shénme)
(kàn nǐ zuò wǒ zuò shénme)
duìbùqǐ, lǎo tàilēi xiànzài bùnéng lái diànhuàle.
Wèishéme, ó, yīnwèi tā sǐle

ó, kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme
kàn kàn nǐ gānggāng zuòle shénme
ó, kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ ràng wǒ zuòle shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme
kàn kàn nǐ gāngcái ràng wǒ zuò shénme

Look What You Made Me Do in Chinese lyrics ♪ tiktok clean Letra de la canción Look What You Made Me Do in Chinese ♪ Versuri Look What You Made Me Do in Chinese

Vezi si alte versuri de la Taylor Swift:

Versuri Taylor Swift – the lakes

Versuri Taylor Swift – mad woman

Versuri Taylor Swift – epiphany

Versuri Taylor Swift – betty

Versuri Taylor Swift – the 1