Elena Gheorghe

Elena – Ela Ela Lyrics

Ela Ela Lyrics

Ti unâ vreari inima inji bati
Ti unâ vreari nj-am mari caimo
Ti unâ vreari inima inji bati
Ti-am tu vreari, ti-am tu vreari io
Ti unâ vreari inima inji bati
Ti unâ vreari nj-am mari caimo
Ti unâ vreari inima inji bati
Ti-am tu vreari, ti-am tu vreari io

Ela Ela Ela, easti vruta mea
Multu u am tu vreari, ti ea inji dau bana
Ela Ela Ela, gione cându-nji greshtsâ
Ela Ela Ela, inima-nji tucheshtsa

Noaptea când ini stau sh mi minduiescu
Zboarâli a tali nu pot s-li agârsescu
Mi caftsâ gione dzâu-sh noapti sh nu mi alasi
Tsi ni-adrasi lai gione ti ni-adrasi versuri.us
Noaptea când ini stau sh mi minduiescu
Zboarâli a tali nu pot s-li agârsescu
Mi caftsâ gione dzâu-sh noapti sh nu mi alasi
Tsi ni-adrasi lai gione ti ni-adrasi

Versuri melodii cu Elena Gheorghe:

Elena – Ela Ela (romana)

Elena – Luna alba

Elena feat Absolute – Lalla

Elena – Un gram de suflet

Elena – Jumatate feat. Danny Mazzo