Versuri > BabyRiki

BabyRiki – Topa avea ferma sa Lyrics

Versuri cantec "Topa avea ferma sa" de la BabyRiki.

BabyRiki – Topa avea ferma sa

Topa avea ferma sa,
I-a, i-a, o!
Si o vacuta el avea,
I-a, i-a, o!
Muu in sus,
Muu in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Muu muu!
Topa avea ferma sa,
I-a, i-a, o!

Pandy locuia cu el,
I-a, i-a, o!
Si avea un mic purcel,
I-a, i-a, o!
Guit in sus,
Guit in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Guit guit!
Pandy avea un purcel,
I-a, i-a, o!

Ariciu statea cu el,
I-a, i-a, o!
El avea un mielusel,
I-a, i-a, o!
Bee in sus,
Bee in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Bee bee!
El avea un mielusel,
I-a, i-a, o!

Grohi se trezea-n zori,
I-a, i-a, o!
Sa-ngrijeasca puisori,
I-a, i-a, o!
Piu in sus,
Piu in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Piu piu!
Grohi avea puisori,
I-a, i-a, o!

Milu-ndata aparea,
I-a, i-a, o!
Caci o ratusca el avea
I-a, i-a, o!
Mac in sus,
Mac in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Mac mac!
Milu o ratusc-avea,
I-a, i-a, o!

Cinci prieteni mici erau,
I-a, i-a, o!
Muu in sus,
Muu in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Muu muu!

Guit in sus,
Guit in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Guit guit!

Bee in sus,
Bee in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Bee bee!

Piu in sus,
Piu in jos, versuri.us
Peste tot, peste tot, peste tot
Piu piu!

Mac in sus,
Mac in jos,
Peste tot, peste tot, peste tot
Mac mac!

Cinci prieteni mici eraaaaau!
I-aaa, i-aaa… ooooo!

Versuri melodii cu BabyRiki:

BabyRiki – Ticari-tacari-tic