Versuri > Chris Brown

Versuri Chris Brown – 未定 Undecided (chinese) lyrics

未定 Undecided (chinese) versuri Chris Brown

不,我不经常这么说
我可能应该告诉你我伤害了这个我知道的坏事
我可能不应该想要这么糟糕
它正在压在我身上
不想在早晨醒来
无法撤消我们在这张床上所做的事情
我不能让你出去所以我得走了
不,我还没有准备好你想要我一个人

但我还是犹豫不决
而且我不想要我的方式,但我喜欢它
看看所有这些火花飞舞
但我仍然优柔寡断
而且她想要我娶它
但我还是犹豫不决

我知道我不应该这样做,但我们又来了
女孩,你知道猫是我的弱点(弱点弱点)
当你转换职位时,你让我上瘾的女孩
你告诉我“闭嘴”
你知道我听我讨厌它
希望我从来没有这样做过
我不能继续犯罪和假装(哦哦哦哦哦)

我脱掉你的衣服
我们变性了
打得好,以为我会提议
我不知道

我没有兴奋(哦是啊是啊是啊是的)点燃(哦是啊是啊是啊是啊是啊)
而且我不想要我的方式,但我喜欢它
看看所有这些火花飞舞(所有这些都是这些)
但我仍然优柔寡断(因为你想要我)
而且她想要我娶它
但我还是犹豫不决

DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
哦,不,我尚未决定
做是做做什么做的 versuri.us
做我做什么做的事我说我只是不知道
DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
艾伊,因为我尚未决定
不,没有宝贝
我害怕你的爱
哦,哦,你让我生小孩
因为我不能得到足够的哦 – 哦

但我没有兴奋(哦是啊是啊是啊是的)点燃(哦是啊是啊是啊是啊是啊)
而且我不想要我的方式,但我喜欢它
看看所有这些火花飞舞
但我仍然优柔寡断
而且她想要我娶它
但我还是犹豫不决

DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
不,不,不,我想要它(我还没有决定)
做什么做的事情。做你喜欢做的事情
做什么不做不做不做不做
DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO-DO
哦,但我尚未决定

未定 Undecided (chinese) lyrics ♪ tiktok clean Letra de la canción 未定 Undecided (chinese) ♪ Versuri 未定 Undecided (chinese)

Vezi si alte versuri de la Chris Brown:

Versuri Tory Lanez – Feels ft. Chris Brown

Versuri Chris Brown, Young Thug – Say You Love Me

Versuri Jacquees & Chris Brown – Put In Work

Versuri Chris Brown, Young Thug – Go Crazy

Versuri Chris Brown, Young Thug – I Got Time ft. Shad Da God